¿Qué es la filosofía?


Filosofia izeneko gauza hori zer den ulertzeko bideo erraza, ikasturte honetan ikasi behar duzun ikasgaiaz gain. "Unboxing Philosophy" kanalean (Daniel Rosende) filosofiaren historiari, testuen iruzkinari eta abarri buruzko bideo gehiago aurki daitezke.

 Un vídeo sencillo para entender qué es esa cosa llamada filosofía, además de la asignatura que tienes que estudiar este curso. En el canal "Unboxing Philosophy" (Daniel Rosende) se pueden encontrar más vídeos sobre la historia de la filosofía, el comentario de textos, etc. Muy recomendable. 👇👇👇